WARUNKI OGÓLNE
udziału w safari i wycieczkach
TravelBookingGuide Ltd.

REZERWACJE

Rezerwacji dokonujemy drogą emailową. W Polsce pisząc na adres info@travelbookingguide.pl . Wymagana jest zaliczka w wysokości 30% w momencie dokonywania rezerwacji oraz wpłata pozostałych 70% najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przygotowanie oferty i 72-godzinna rezerwacja wstępna jest bezpłatne. W przypadku imprez „na zamówienie” lub przedstawiania ofert na zasadzie przetargu, jeżeli przygotowanie oferty i sporządzenie autorskiego złożonego programu jest czasochłonne, zdarza się że pobieramy depozyt, zwracalny jeśli wyjazd dochodzi do skutku.

REZYGNACJA KLIENTA

Ewentualna rezygnacja w okresie do 7 dni poprzedzających rozpoczęcie imprezy powoduje obciążenie zamawiającego kosztami poniesionymi przez tour-operatora w wysokości do 50% kosztów imprezy. Termin zaczyna biec od daty otrzymania rezygnacji w formie pisemnej. Poniżej 7 dni do rozpoczęcia imprezy koszt udziału jest bezzwrotny.

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych wydarzeń, które spowodują odwołanie safari lub innych usług, zwracamy wszystkie wpłacone przez klienta pieniądze lub oferujemy alternatywne usługi w porównywalnym standardzie.

ZAKWATEROWANIE

Nasze ceny oparte są na zakwaterowaniu w opcjach dwu-, jedno- lub trzyosobowych. Na safari niektóre rodzaje pokoi/namiotów nie zawsze mogą być zapewnione z uwagi na ograniczoną przestrzeń mieszkalną – nawet za dodatkową opłatą.

Zakres możliwości zakwaterowania jest bardzo szeroki: hotele/ lodże /pensjonaty /luksusowe namioty / zwykłe namioty. Większość kwater o trwałej zabudowie jest z własnymi łazienkami, z dostępem do basenów oraz restauracji i barów.

Należy pamiętać, że campingi zwłaszcza w Tanzanii, maja bardzo niski poziom sanitarny, łazienki czy kuchnia potrafią nie spełniać oczekiwań, potrafią występować także awarię wody. Dla osób wymagających, które nie tolerują naprawdę pionierskich warunków, polecamy zakwaterowanie w lodżach.

ZMIANY PROGRAMU

Program imprezy jest zwykle realizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ale zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wymuszonych przez pogodę, prace drogowe, napięcia w szczycie sezonu lub inne przyczyny. Za wszelkie opóźnienia spowodowane przez przyczyny naturalne jak np. warunki pogodowe, blokady dróg, itp. firma nie ponosi odpowiedzialności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(a) “TRAVEL BOOKING GUIDE LTD” oraz jej agenci w całości odpowiadają za zakwaterowanie, zwiedzanie, wycieczki, podróże i wszelkie formy transportu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedogodności wynikające z niemożliwych do przewidzenia zmian warunków atmosferycznych, jak również działań klienta podejmowanych na własną rękę. Dotyczy to dodatkowych kosztów spowodowanych spóźnieniem klienta, zmianą zakresu usług, chorobą, zranieniem, jak również czynnikami atmosferycznymi, wszelkimi zakłóceniami porządku publicznego oraz przerwaniem, zmianą czy zwiększeniem zakresu imprezy w stosunku do zawartej umowy.

(b) odpowiedzialność firmy wobec pasażerów przewożonych pojazdami wykorzystywanymi do przewożenia pasażerów, wycieczek i podróży określona jest prawem Tanzanii, Zanzibaru, Kenii, Ugandy i Rwandy. Wszelkie roszczenia będą przedmiotem postępowania przed właściwymi sądami.

(c) firma zastrzega sobie prawo do zatrudnienia podwykonawców i w takim przypadku odpowiedzialność firmy określona w pkt. (a) pozostaje w mocy.

(d) pomimo podjęcia wszelkich starań na rzecz klienta firma nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistych należących do klienta i sugeruje zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

Prosimy o trzymanie przedmiotów wartościowych przy sobie. Informujemy, że w wiekszości kwater dostępne są sejfy umożliwiające zabezpieczenie cennych przedmiotów.

BAGAŻ

W trakcie safari dopuszcza się zabranie jednej jednostki bagażu na osobę plus bagaż ręczny, np. mały plecak. Pozostały bagaż radzimy zostawiać w miejscu zakwaterowania aż do zakończenia wycieczki/safari.

CENY

W cenie naszych imprez zawarto: przejazdy samochodem/minibusem, kierowcę-przewodnika, zwiedzanie, bilety wstępu, mieszkanie, usługi, podatki rządowe, do wyboru nocleg ze śniadaniem, śniadanie + obiadokolacja, lub całodzienne wyżywienie.

Cena nie obejmuje: kosztów paszportowo-wizowych, dokumentów zdrowotnych, prania, rachunków telefonicznych, zwyczajowych napiwków, napojów do posiłków, zwłaszcza alkoholi i innych wydatków osobistych, opłat lotniskowych itp. Wszystkie ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego informowania, w wyniku zmian stawek urzędowych, kursów walut, cen ropy naftowej itp.

ŻYCZYMY UDANEJ PODRÓŻY I NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ!!!